8 Şubat 2008 Cuma

ÖĞRETİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİLER ÇERÇEVE PROGRAMI

KURUMUN ADI
KURUMUN ADRESİ: KURUCUSUNUN ADI PROGRAMIN ADI
: Özel …………….. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
:
:
: M.E. B. Özel ………………. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engelli Bireyler İçin Öz Bakım ve Günlük Hayata Uyum Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI :5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumlan Kanunu
Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği Özel Kurslar Tip Yönetmeliği
PROGRAMIN SEVİYESİ : "25–44" arası zekâ özürlü çocuklar ile zekâ yaşları aynı
düzeyde olan daha büyük çocuklar
PROGRAMIN AMAÇLARI:1) Çocuğa öz bakım becerileri kazandırmak
2) Çocuğu sosyal ilişkilerde işbirliği yapabilir duruma getirmek.
3) Çocuğu psiko-motor gelişimi yönünden yeterli düzeye getirmek.
4) Çocuğu dil gelişimi yönünden Türkçe'yi yeterince konuşup ihtiyaçlarını karşılamada yerinde kullanabilir hale getirmek.
PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR: Uygulama bireysel ve grup
eğitimi şeklinde yapılacaktır. Kursiyerler zekâ ve yaş seviyesine göre gruplandırılacak ve öğretim bu seviyelere göre yapılacaktır.
PROGRAM SÜRESİ:

a) Günlük Süre (Saat olarak): 3 Saat
b) Haftalık Süre(Saat olarak) : 15 Saat
c) Toplam Hafta Sayısı : 44 Hafta
d) Toplam Süre (Saat olarak): 660 Saat

PROGRAM MUHTEVASININ
TAMAMININ TOPLAM KURS SÜRESİNE DAĞILIMI
ÖZ BAKIM BECERİLERİ
1. Hafta: Ağız, burun temizliğini kendi kendine mendil kullanarak yapabilmek.
1.1. a) Mendili çıkarmak.
b) Mendili açmak.
c) Ağız ya da burnu uygun biçimde silmek.
d) Mendili katlayıp koymak ya da çöpe atmak.
2. Hafta: Çorap çıkarmak ve giymek.
2.1. Çorap çıkarmak:
a) Çorabı koncundan iki elle bileklere doğru indirmek.
b) Parmakları içeriye kaydırmak ve topuğu kurtarmak.
c) Çorabı parmaklarından çekip çıkarmak.d) Diğer ayak için de aynı işlemi yapmak.
e) Çorapları düzeltmek.
f) Uygun bir yere koymak.
2.2. Çorap Giymek:

a) Çorabı almak.
b) Sağ dizini büküp, sağ ayağına kendine çekerek yere oturmak.
c) Çorabın boğaz kısmını toplamak.
d) Ayağı çorabın burnuna yerleştirmek.
e) Çorapları düzeltmek.
f) Uygun bir yere koymak.
3. Hafta: Pantolon çıkarmak- giymek.
Kızlar için etek çıkarmak giymek.
3.1. Pantolon çıkarmak (Lastikli pantolon):
a) Pantolonu belinden tutarak kalçalara kadar indirmek.
b) Uygun yere oturmak.
c) Pantolonu dizlere doğru indirmek.
d) Pantolon bacaklarını tek tek bacaklardan çıkarmak.
e) Düzeltmek.
f) Uygun yere oturmak.
3.2. Pantolon Giymek (Lastikli pantolon):
a) Pantolonu almak.
b) Pantolonu kemerinden tutarak yere yaymak.
c) Oturmak.
d) Tek bacakla bir paçayı giymek.
e) Ayak dışarıda kalacak şekilde çekmek.
f) Aynı işlemleri diğer ayak için de yapmak.
g) Pantolonu kemerinden (belinden) tutup bele kadar çekmek.
3.3. Etek Çıkarmak.
a) Bacakları yan yana getirmek.
b) Ayaklarını etekten yukarı doğru kaldırmak.
c) Eteği dizlerden aşağı çekmek.
d) Eteği kendi kendine çıkarmak.
3.4. Etek giymek.
a) Eteği uygun yere ve düzgünce yaymak.
b) Yere oturmak.
c) İki ayağını eteğe sokmak.
d) Dize kadar çekmek.
e) Ayakları etekten kurtarmak.
f) Ayağa kalkmak, bele kadar çekmek.
g) Eteği üzerinde düzeltmek.
4. Hafta: Ayakkabı çıkarmak- giymek
4.1. Ayakkabı çıkarmak
a) Ayağı kendine doğru çekmek
b) Ayakkabının bağlarını çözmek
c) Ayakkabıyı elle tutmak
d) Ayakkabıyı çıkarmak
4.2. Ayakkabı giymek
a) Ayağı uzatmakb) Topukları aşağıya doğru itmek
c) Ayakkabıyı öğretmenin gösterdiği şekilde giymek
d) Ayağını ayakkabıya yerleştirmek

5. Hafta: Ceket, palto, manto çıkarmak- giymek
5.1. Ceket, palto, manto çıkarmak
a) Kollardan kendine doğru çekmek
b) Palto, manto veya ceketin omuzlarından aşağıya çekmek
c) Palto, manto veya ceketten kollarını çıkararak çıkarmak
5.2. Ceket, palto, manto giymek
a) Paltoyu arka kısmı yere, yaka kısmı kendine dönük olarak yaymak
b) Kollarını yana doğru açmak
c) Sağ kolunu paltonun sağ koluna sokmak
d) Sol kolunu paltonun sol koluna sokmak
e) Paltoyu düzeltmek
6. Hafta: Kazak çıkarmak- giymek
6.1. Kazak çıkarmak
a) Kazağın arka yakasından tutmak ve yukarıya doğru çekmek
b) Kazağı kafadan çıkarmak
c) Sağ kolunu tutup kazaktan çıkarmak
d) Sol kolunu tutup kazaktan çıkarmak
6.2. Kazak giymek
a) Kazağın ön ve arka kısmını belirlemek
b) Kazağı başından geçirmek, sonra ellerini geçirmek ya da ellerini geçirip sonra başını geçirmek
c) Eteğini aşağıya çekmek
d) Kazağı düzeltmek
7. Hafta: Fermuar açmak- kapamak, önlük bağlamak- kaldırmak
7.1. Fermuar kapatmak
a) Fermuarı kavramak ve yardım ile yukarı çekmek
b) Fermuarı yukarı çekmek
c) Fermuarı kavramak ve her iki kısmı bir araya getirmek
d) Fermuarı kendi başına kapatmak
7.2. Fermuarı açmak
a) Fermuarı kavramak ve yardım ile aşağıya çekmek
b) Fermuarı açmak
c) Fermuarı kavramak ve her iki kısmı birbirinden ayırmak
d) Fermuarı yardımsız açmak
7.3. Önlük bağlamak
a) Kollan öne doğru uzatmak
b) Kollarını önlüğün kollarından geçirmek
c) Önlüğü omuzlarının üzerine çekmek
7.4. Önlük kaldırmak
a) Kollarını içeri çekmek
b) Önlüğü kollarından aşağıya çekmek
c) Önlüğü kaldırmak
8. Hafta: Düğme açmak- kapatmak
8.1. Düğme açmak
a) Bir elle düğme deliğinin hemen yanından tutup deliği gevşetmek
b) Diğer elle düğmenin üstteki ucunu hafifçe çekmek
c) Düğmeyi yatay hale getirmek
d) Delikten yarısını çıkarmak
e) Başparmakla üst parçayı itmek
f) Diğer elle çıkan yarısının ucunu tutup çekmek, çıkarmak
g) Diğer düğmeleri de çıkarmak
8.2. Düğme iliklemek
a) Yaka uçlarından tutarak ilik ve düğmeyi karşı karşıya getirmek
b) Bir elle düğmeyi ucundan tutmak
c) Diğer elle iliğin hemen yanından tutmak
d) Düğmenin yarısını ilikten sokmak
e) Çıkan yarıyı diğer elle tutmak ve çekmek
f) Gerekirse düğmenin tutulduğu yerden başparmakla itmek
g) Düğmeyi geçirdikten sonra düzeltmek
9. Hafta: Yemekten önceki- sonraki davranışlar
Yemekten önceki davranışlar:
9.1. Yerine oturmak
a) Belirtilen ya da gösterilen yere gitmek
b) Sandalyeyi dışarıya doğru çekmek
c) Sandalyeye oturmak
d) Hafifçe kalkarak sandalyeyi içeri doğru itmek

9.2. Önlük bağlamak (bkz. 7.3.)
9.3. Peçete kullanmak

a) Peçeteyi tutup ağza götürmek
b) Ağzı peçeteyle silmek
c) Elleri peçeteyle silmek

Yemekten sonraki davranışlar:

9.4. Önlüğü kaldırmak (bkz. 7.4.)
9.5. Masadan ayrılmak

a) Ayağa kalkmak
b) Sandalyeyi geriye çekmek
c) Masadan uzaklaşmak
d) Sandalyeyi masanın yanına çekmek
10. Hafta: Bardaktan içmek- yağlı ekmek yemek
10.1. Bardaktan içmek
a) Bardağa iki eliyle uzanmak
b) Bardağı tutmak
c) Bardağı ağzına doğru kaldırmak
d) Bardağı alt dudağına değdirip ağzına yeteri kadar su almak
e) Suyu yudumlamak
f) Yeteri kadar içmek
g) Bardağı yerine koymak
10.2. Yağlı ekmek yemek

a) Başı yağlı ekmeğin bulunduğu yöne çevirmek
b) Yağlı ekmeği eline almak
c) Yağlı ekmeği yemek
11. Hafta: Tabağa yemek koymak- bardağa içecek boşaltmak
11.1. Tabağa yemek koymak
a) Kaşığı almak
b) Kaşığı yemek dolu tabağa daldırmak
c) Kaşığa yemek doldurmak
d) Kaşıktaki yemeği boş tabağa boşaltmak
e) Kaşığı yerine bırakmak
11.2.Bardağa içecek boşaltmak (doldurmak)
a) Bardağa uzanmak
b) Bardağı kullanmadığı eline almak
c) Sürahiyi kullandığı eline almak
d) Sürahinin ucunu bardak seviyesine gelecek şekilde kaldırmak
e) Sürahiyi bardağın üzerine eğmek
f) Bardağa içeceği kadar su almak
g) Sürahiyi yerine koymak
h) Bardaktan suyu içmek
12. Hafta: Kaşık kullanarak yemek yemek
12.1. Kaşık kullanmak
a) Kullandığı eli kaşığa doğru uzatmak
b) Kaşığı işaret ve orta parmağının arasına alarak başparmağıyla sıkıştıracakşekilde tutmak ya da avuç içiyle kavramak
c) Kaşığın iç kısmını üste getirmek
d) Kaşığı tabağın içine sokmak
e) Kaşığın içini yemekle doldurmak
f) Kaşığın altını tabağın kenarına silmek
g) Kaşığı ağzına sokmak
h) Kaşığın sapını kaldırmak
ı) Yiyeceği ağzına boşaltmak
i) Kaşığı çekmek
j) Yemek bitinceye kadar aynı işlemleri tekrarlamak
13. Hafta: Çatal kullanarak yemek yemek
13.1. Çatal kullanmak
a) Kullandığı elini çatala doğru uzatmak
b)Çatalı başparmağı ile işaret parmağı arasına sıkıştırarak tutmak ya da avuçlarıyla kavramak
c) Çatalı yiyeceğe batırmak
d) Yiyeceği dökmeden ağzına götürmek
e) Yiyeceği dişlerinin yardımıyla ağzına yerleştirmek
f) Çatalı ağzından çekmek
g) Aynı işlemleri yiyecek bitene kadar sürdürmek
14. Hafta: Tuvalet ihtiyacım gidermek
14.1. Tuvalet ihtiyacını gidermek
a) Tuvalete gitmek ve kapısını açmak
b) Pantolonunun düğmesini ve fermuarını açmak ve pantolonunu indirmek
c) Külotunu indirmek
d) Tuvalet kapağının üzerine oturmak
e) İhtiyacını gidermek
f) Tuvalet sifonunu çekmek
g) Tuvalet kâğıdı ile temizlenmek
h) Ayağa kalkmak
ı) Külotunu çekmek
i) Pantolonunu çekmek, düğme ve fermuarını kapatmak j) Tuvaletten çıkmak k) Ellerini yıkamak ve kurulamak l) Sınıfına gitmek
15. Hafta: El yıkamak- yüz yıkamak
15.1. Su musluğunu açmak ve kapatmak
a) Musluğun olduğu yere gitmek
b) Yardımla musluğu açıp kapatmak
c) Musluğu yardımsız açmak
d) Musluğu yardımsız kapatmak
15.2.Elleri yıkamak
a) Musluğun yanına gitmek
b) Sol eline sabunu almak
c) Sağ eliyle musluğu açmak
d) Eli sabunla birlikte suya tutmak
e) Sabunu eller arasında tutarak köpürtmek
f) Ellerini birbirine sürterek ovalamak
g) Ellerinin üstünü ovalamak
h) Bileklerini ovalamak
ı) Ellerini suya tutarak durulamak
i) Musluğu kapatmak
15.3.Elleri kurulamak
a) Havluya uzanmak, havluyu almak
b) Ellerini havluya sürterek kurulamak
c) Havluyu yerine asmak
d) Banyoyu (lavaboyu) terk etmek
15.4.Yüz yıkamak

a) Lavaboya gitmek
b) Musluğu açmak
c) Ellerini yıkamak
d) Ellerini birleştirmek
e) Avucuna su almak
f) Başını lavaboya eğmek
g) Suyu yüzüne sıçratmadan çarpmak
h) Elleriyle yüzünü ovalamak
ı) Uygun parmaklarıyla (işaret parmağıyla) kulaklarını ovalamak
i) Uygun parmaklarıyla (işaret parmağıyla) göz çukurlarını ovalamak
j) Ellerini durulamak
k) Musluğu kapatmak
1) Ellerini kurulamak
m) Yüzünü kurulamak
n) Banyodan çıkmak
16. Hafta: Diş fırçalamak
16.1. Diş fırçalamadan önce
a) Bardağı almak ve su doldurmak (yardımla)
b) Bardağı bağımsız olarak suyla doldurmak
c) Dolu bardağı yerine koymak
d) Diş macununu diş fırçasının üzerine yardımla sıkmak
e) Diş macununu diş fırçasının üzerine bağımsız olarak sıkmak
f) Diş macununun kapağını çıkarmak
g) Diş macununun kapağım kapatmak 16.2.Diş fırçalama esnasında

a) Yardımla dişleri fırçalamak
b) Diş fırçasını ağzının içine almak
c) Fırçayı dişlerin üzerinde yukarıdan aşağıya doğru gezdirerek fırçalamak 16.3.Diş fırçalamadan sonra

a) Bardağı yardımla eline almak ve ağza götürmek
b) Bardaktan bir yudum su almak
c) Diş fırçasını çıkarmak
d) Diş fırçasını yıkamak
e) Ağza su alarak çalkalamak
f) Bardağı çalkalamak
17. Hafta: Ayak yıkamak- saç taramak
17.1. Ayak yıkamak
a) Ayakkabı veya terliği çıkarmak
b) Çorabı çıkarmak
c) Çorabı ayakkabı veya terliğin üzerine koymak
d) Giysiyi ıslanmayacak şekilde dize doğru katlamak
e) Yıkama için banyo terliğini giymek
f) Kullanacağı suyun önüne geçmek
g) Musluğu açmak veya uygun yerden su almak
h) Parmak aralarım yıkamak
ı) Ayağın bütününü ovalamak
i) Ayağa su dökmek
j) Diğer ayağı da aynı şekilde yıkamak
k) Elleri yıkamak
17.2.Saç taramak
a) Tarak veya fırçayı almak
b) Aynaya bakmak
c) Yukarıdan aşağıya doğru uygun yönlerde taramak
d) Tarak veya fırçayı temizlemek
e) Saçları çöp kutusuna atmak
f) Fırça veya tarağı yerine koymak
SOSYAL GELİŞİM
18. Hafta: Okulla ilgili belli başlı özellikleri tanımak
18.1. Okulu tanımak
a) Okulda görev alan personelin görev ve unvanlarını söylemek
b) Okulda görev yapan personelin ne iş yaptıklarını söylemek
c) Sınıfta bulunan köşeleri ve oyun materyallerini tanımak
d) Okulun bölümlerini tanımak
19. Hafta: Ev ve aileyle ilgili belli başlı özellikleri tanımak
19.1.Ev ve aileyi tanımak (1. Bölüm)
a) Anne, baba, abla ve kardeşlerin sıfatları söylenince göstermek
b) Bunlar gösterilince sıfatlarını söylemek
c) Annesinin, babasının ve kardeşinin adlarını söylemek
d) Kendi adını ve soyadını söylemek
e) Sınıf arkadaşlarının adını söylemek
f) Annenin kadın, babanın erkek olduğunu söylemek
g) Ailedeki bireylerin ne iş yaptıklarını söylemek
20. Hafta: Ev ve aileyle ilgili belli başlı özellikleri tanımak
20.1.Ev ve aileyi tanımak (2. Bölüm)
a) Yatak, yemek, oturma, mutfak, banyo, tuvalet, kömürlük, bahçe ve garaj sorulduğunda yerlerini göstermek, yerleri gösterilince adlarını söylemek
b) Dolap, koltuk, sandalye, sehpa, halı, kilim, küvet, buzdolabı vb. gösterildiğinde adlarını söylemek, adları söylendiğinde göstermek
c) Konuklara "hoş geldin" demek, elini sıkmak veya öpmek
d) Konuklar giderken "güle güle" demek veya elle uğurlamak
21. Hafta: Vücudun belli başlı uzuvlarını tanımak (1. Bölüm)
21.1.a) Kol, bacak, ayak, baş, tırnak, el, göz, burun, kulak, ağız, saç, parmak, dil diş, ayak parmağı, bilek, karın... sorulunca göstermek
22. Hafta: Vücudun belli başlı uzuvlarını tanımak (2. Bölüm)
22. 1.a) Yukarıdaki uzuvların herhangi birisi gösterildiğinde adını söylemek
23. Hafta: Belli başlı hayvanları tanımak (1. Bölüm)
23.1.a) Kedi, köpek, at, eşek, tavuk, horoz, ördek, kuş, yılan, koyun, inek, aslan, ayı, balık... resmi
ya da maketi gösterildiğinde adını söylemek
b) Yukarıda yazılan hayvanların seslerini duyunca adını söylemek
c) Bu hayvanların seslerini çıkarmak
24. Hafta: Belli başlı hayvanları tanımak (2. Bölüm)
24.1. a) Bu hayvanların yararlarını söylemek
b) Bu hayvanların nasıl beslendiğini anlatmak
c) Bu hayvanların barınaklarını söylemek
25. Hafta: Belli başlı besin maddelerini tanımak
25.1.a) Ekmek, süt, zeytin, peynir, yumurta, yoğurt, et, elma, bal, reçel, tuz, çay, un, pirinç, şeker, domates... gösterilince adını söylemek
b) Bu besin maddelerinin adı söylendiğinde söyleneni göstermek
26. Hafta: Sağlıklı yaşamanın belli başlı kurallarını kavramak (1. Bölüm)
26.1.a) Meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenmeyeceğini söylemek
b) Başkalarının kullandığı kirli çatal, kaşık, bıçağı kullanmayacağını söylemek
c) Başkalarının kullandığı tarak, havlu, mendil, diş fırçası, ayakkabı, çorap, terlik gibi araç- gereci kullanmayacağını söylemek
27. Hafta: Sağlıklı yaşamanın belli başlı kurallarını kavramak (2. Bölüm)
27.1.a) Çok sıcak ve soğuk yiyecek ve içecekleri yemeyeceğini ve içmeyeceğini söylemek
b) Başkalarının yemek artıklarını yemeyeceğini söylemek
c) Tüp gaz, havagazı, priz, elektrik düğmesi, sıcak soba, fırın, kibrit, çakmak, bıçak, jilet,
makas gibi aletlerle oynamayacağım söylemek
28. Hafta: Trafik kurallarına uygun olarak yürümek ve belli başlı trafik kurallarım söylemek (1. Bölüm)
28.1.a) Taşıtların (otobüs, kamyon, tren, vapur, taksi, dolmuş, uçak...) adlarını söylemek
b) Hava taşıtlarının adını söylemek ya da maketi gösterildiğinde adını söylemek
c) Kara taşıtlarının adını söylemek, resmi ya da maketi gösterildiğinde adını söylemek
29. Hafta: Trafik kurallarına uygun olarak yürümek ve belli başlı trafik kurallarını söylemek (2. Bölüm)
29.1.a) Taşıt araçlarında görevli kişilerin (taşıt araçlarını kullananların) adlarını söylemek.
(uçak-pilot, tren-makinist, taksi ve otobüs-şoför, vapur-kaptan gibi)
b) Sokakta yayalara ayrılan yerden yürümek
c) Trafik lambasına bakmak
d) Kırmızı yanıyorsa beklemek, sarı yanıyorsa hazırlanmak, yeşil yanıyorsa geçmek ya da
trafik polisi "geç" dediğinde geçmek
PSİKOMOTOR GELİŞİM
30. Hafta: Merdiven çıkıp inmek
30.1. a) Merdivenin önünde uygun pozisyonda durmak
b) Uygun elleriyle merdivenin tırabzanına veya kenarlarına tutunmak
c) Ayağını uygun şekilde kaldırıp ilk basamağa koymak
d) Diğer ayağını onun yanına getirmek veya bir üst basamağa koymak
e) Basamaklar bitene kadar aynı işlemi sürdürmek
f) Merdiveni inerken de aynı işlemi yapmak
31. Hafta: Çizgi üzerinde yürümek
31.1. a) Çizginin başına gelmek
b) Ayağını çizgiye uygun şekilde yerleştirmek
c) Kollarını iki yana açarak dengeyi sağlamak
d) Çizgiden sapmadan uygun adımlar atarak yürümek
32. Hafta: Top oynamak
32.1. a) Topu atıp tutmak
Basit minder hareketleri yapmak
32.2.a) Minder önüne gelmek
b) Dizleri üzerine çömelmek
c) İki elini- parmaklarını açarak- mindere koymak
d) Başı eğerek enseyi mindere yerleştirmek
e) Takla atmak
33. Hafta: Çember ile ilgili oyunları oynamak
33.1. a) Çember çevirmek
b) Çemberin içinden geçmek
c) Atlamak
34. Hafta: Basit vücut hareketleri yapmak
34.1. a) Kol ve bacakları açmak, kapatmak ve zıplamak
b) El, bilek, parmak egzersizlerini yapmak, açmak, kapatmak, çevirmek
c) Bütün bedenle yumulmak, açılmak
35. Hafta: Basit ritim tutabilmek
35.1.a) Ritme uygun yürümek
b) Ritme uygun el vurmak
c) Ritme uygun ayak vurmak
d) Ritme uygun ayak sallamak
Tuz seramiğini, plastrini, kili yoğurmak
35.2.a) Verilen maddeyi ele almak
b) Yuvarlamak
c) Sıkmak
d) Şekil vermek
36. Hafta: Denge tahtasında yürümek
36.1.a) Denge tahtasına çıkmak
b) Ayağını denge tahtasına uygun biçimde yerleştirmek
c) Kollarını iki yana açarak dengeyi sağlamak
Boncuk dizmek
36.2.a) Boncuğu eline almak
b) İpliği almak
c) İpliği boncuğu geçirmek
d) İpliği uygun hale getirmek
DİL GELİŞİMİ
37. Hafta: Sesin geldiği yönü bulmak, ses kaynağını bulmak
37. 1.a) Sesin geldiği yöne doğru başım çevirmek
b) Sesin geldiği yöne doğru gitmek
c) Ses kaynağını bulmak, göstermek
38. Hafta: Sesleri ayırmak
38. 1.a) Zil sesini kapı sesinden ayırt etmek (farklı iki sesi ayırt etmek)
b) Saat sesini, su sesini ve düdük sesini birbirinden ayırmak.
c) Duyduğu sesin kaynağının adını söylemek (düdük sesini duyunca düdüğü göstermek
ya da adını göstermek).
39. Hafta: Söyleneni dinlemek:
39.1.a) Tek kelimelik basit emirlere uymak (otur, kalk, at vb.)
b) Emirlerdeki kelime sayısını arttırmak ve bu emirlere uymak.(Topu bana at,ellerini başının üstüne koy.. .gibi).
c) Daha çok kelimeli emirlere uymak,(ellerini başının üstüne koy ve gözlerini yum vb.).
d) Sesin geldiği yöne yönelmek.
e) Sesin geldiği yönde kişilerin ne yaptığım söylemek.
f) Kişilerin bulunduğu yeri söylemek.40. Hafta: Söylemek:
40.1.a) İstenilen sesi çıkarmak.
b) Verilen ya da söylenen sözcüğü aynen tekrarlamak.
c) Tek kelimelik basit emirleri (gel, yap, git, tut vb.) söylemek.
Müzik dinlemek:
40.2.a) Başını sesin geldiği yöne çevirmek.
b) Jest ve mimikleri (dinlediğini anlamak), müziğe katılmak.
c) El çırpmak, tempo tutmak, vücudunu müziğin ritmine göre hareket ettirmek.
41. Hafta: Anlayabilmek:
41.1. a) En fazla otuz kelime ve kahramanı iki kişiden oluşan metinlerdeki kişileri anlatmak.
b) En fazla otuz kelime ve kahramanı iki kişiden oluşan metinlerdeki kişilerin ne yaptığım söylemek.
c) Kişilerin bulunduğu yeri söylemek.
42. Hafta: Konuşma organlarını konuşmaya hazır hale getirmek.
42.1 .a) Düzgün nefes almak ve vermek,
b) Kurallara uygun emmek,
c) Kurallara uygun üflemek.
d) Kurallara uygun çiğnemek.
e) Kurallara uygun ısırmak.
f) Dili kurallara uygun ağız içinde ve dışında hareket ettirmek.
g) Yalamak.
h) Dili içeri çekmek ve dışarı çıkarmak.
ı) Dudakları büzmek, bükmek, germek, sağa sola hareket ettirmek.
i) Islık veya düdük çalmak.
j) Yanak veya balon şişirmek,
k) Öpme sesi çıkarmak.
1) Nesnelere eliyle dokunmak,
m) Dokunduğu cismin sert - yumuşak, sıcak - soğuk, düz- pürüzlü, yaş- kuru olduğunu söylemek
n) Hoşa giden veya gitmeyen kokuları söylemek
o) Yaşamında çok sık kullandığı cisimleri kokusundan tanımak (yemek, limon, kolonya, sabun, nane... vb.)
43. Hafta: Duygu ve düşüncelerini basit ve kısa cümlelerle sözlü olarak anlatabilmek (2.Bölüm)
43.1. a) Başından geçen bir olayı kısa cümlelerle anlatmak
b) İsteğini, dileğini öğretmene, hizmetliye, okul müdürüne kısa cümlelerle anlatmak.
44. Hafta: Duygu ve düşüncelerini basit ve kısa cümlelerle sözlü olarak anlatabilmek (2.Bölüm)
44.1.a) İzlediği bir filmi, olayı ya da dinlediği bir masalı, hoşuna giden veya gitmeyenleri kısa cümlelerle anlatmak
b) Evde olanları kısa cümlelerle anlatmak
c) Okulda olanları kısa cümlelerle anlatmak


DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR
Değerlendirme, Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır.
METOT VE TEKNİKLER
Çocuğa davranışın kazandırılması için verilecek eğitimde ihtiyaca göre gözlem, uygulama, anlatma, yönlendirme, model olma, inceleme, ödüllendirme, eşleştirme, adlandırma, taklit, iş, deney, gruplama, ters zincir, pekiştirme, analiz... metot ve teknikleri kullanılabilir. Tek bir metot kullanma zorunluluğu yoktur. Gerekirse birden fazla metottan faydalanılacaktır.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILAN ÖĞRETİM MALZEMESİ
a) Ana Ders Kitabı ve Dizisinin Adı: Yok.


NOT:Bu program Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26/02/1991tarih ve 54 sayılı Karar- 09/06/1995 tarih ve 273 sayılı Kararları ile kabul edilmiştir.( Zeka Özürlü Çocuklar İçin Özbakım ve Günlük Hayata Uyum Kursu Programı)

Hiç yorum yok: